Tiếng Việt Luật quảng cáo   English Viet Nam Advertisement Law
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội chuyên bao bì carton, giấy kraft
www.giaybaobi.com Seedlink tuyển sinh học đàn piano cho trẻ em tại Hà Nội
www.seedlink.vn Seedlink tuyển sinh học múa cho trẻ em tại Hà Nội
www.seedlink.vn Seedlink tuyển sinh học hát cho trẻ em tại Hà Nội
www.seedlink.vn Phân phối, bán lẻ máy định vị vệ tinh chính hãng
www.maydinhvi.vn Chuyên cung cấp máy bộ đàm cầm tay, máy bộ đàm trạm
www.bodamvietnam.vn Đại lý phân phối ủy quyền ống nhòm chính hãng
www.ongnhom.vn Tín Đức chuyên phân phối, bán lẻ máy bộ đàm
www.tinduc.vn Tín Đức chuyên cung cấp máy định vị vệ tinh
www.tinduc.vn Tín Đức - Cung cấp ống nhòm chính hãng từ 2002
www.tinduc.vn

Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT

BỘ VĂN HOÁ - THÔNG TIN

-------

Số: 19/2005/TT-BVHTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHIĨA Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2005 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo

và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá

Tại khoản 8 Điều 5 của Pháp lệnh Quảng cáo quy định nghiêm cấm "Quảng cáo hàng hoá, dịch vụ mà pháp luật cấm kinh doanh hoặc cấm quảng cáo". Tại điểm b khoản 1 mục II của Nghị quyết 12/2000/NQ-CP ngày 14 tháng 8 năm 2000 của Chính phủ về Chính sách quốc gia phòng, chống tác hại thuốc lá trong giai đoạn 2000-2010 quy định: "Cấm quảng cáo thuốc lá dưới mọi hình thức, kể cả việc sử dụng tên, nhãn hiệu và biểu tượng của các sản phẩm thuốc lá với các sản phẩm và các dịch vụ không liên quan đến thuốc lá.

Nghiêm cấm tổ chức các hoạt động tiếp thị kể cả việc sử dụng hệ thống tiếp viên để chào hàng, in nhãn, mác quảng cáo trên phương tiện vận chuyển".

Để thực hiện nghiêm túc các quy định nêu trên, Bộ Văn hoá - Thông tin ban hành Thông tư này hướng dẫn cụ thể hành vi quảng cáo thuốc lá bị cấm như sau:

1. Mọi hành vi thực hiện tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm thuốc lá trên các phương tiện quảng cáo đều coi là quảng cáo thuốc lá.

2. Các hành vi sau đây cũng coi là quảng cáo thuốc lá thuộc quy định cấm:

2.1. Thể hiện trên phương tiện quảng cáo một phần tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm đủ để công chúng nhận biết đó là tên, nhãn hiệu, biểu tượng một loại sản phẩm thuốc lá.

2.2. Thể hiện trên các phương tiện quảng cáo thông tin về sản phẩm thuốc lá, về các cuộc thi tìm hiểu sản phẩm thuốc lá.

2.3. Thể hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng và thể lệ, kết quả chương trình khuyến mại sản phẩm thuốc lá.

2.4. Trong các hoạt động văn hoá nghệ thuật, thể thao, vui chơi giải trí hoặc các hoạt động xã hội khác có đông người tham gia do các công ty thuốc lá tài trợ có thể hiện tên, nhãn hiệu, biểu tượng nhãn hiệu thuốc lá.

2.5. Phát tán đến công chúng các thông báo khuyến mãi sản phẩm thuốc lá.

2.6. Thông báo khuyến mãi sản phẩm thuốc lá bằng pa-nô, áp phích có diện tích quá 0,5m2, quá một pa-nô hoặc áp phích hoặc cả pa-nô và áp phích tại một địa điểm bán thuốc lá.

2.7. Tại địa điểm bán thuốc lá trưng bày quá một bao/gói (20 điếu) hoặc trưng bày quá một tút/hộp (200 điếu) của một nhãn hiệu thuốc lá.

2.8. Sử dụng người chủ động, trực tiếp mời chào công chúng, tham gia các cuộc thi, trò chơi liên quan đến sản phẩm thuốc lá.

2.9. Sử dụng người mang tên, nhãn hiệu, biểu tượng sản phẩm thuốc lá hoặc mặc đồng phục thể hiện biểu tượng sản phẩm thuốc lá đi lưu động ngoài đường, khu dân cư hoặc nơi tập trung đông người.

2.10. Các hình thức khác làm cho công chúng biết đến hoặc chú ý đến sản phẩm thuốc lá.

3. Các phương tiện quảng cáo bao gồm:

3.1. Các phương tiện quy định tại Điều 9 Pháp lệnh quảng cáo và Điều 14 Nghị định 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo.

3.2. Các phương tiện truyền tin có thể chuyển tải âm thanh, ánh sáng, hình ảnh như điện thoại, máy nhắn tin, hệ thống nhắn tin qua mạng điện thoại di động (SMS), hệ thống nhắn tin đa hệ (MMS), thẻ (Card) điện thoại và các phương tiện điện tử, bưu chính viễn thông khác có thể truyền thông tin đến nhiều người.

3.3. Các vật kiến trúc, công trình công cộng, trạm xe buýt, hàng tiêu dùng, cờ, phướn, vật dụng bán hàng, bao gói sản phẩm, tờ rời kèm theo bao thuốc.

3.4. Các phương tiện quảng cáo khác

4. Biểu tượng sản phẩm thuốc lá được hiểu là hình ảnh, dấu hiệu tượng trưng của sản phẩm thuốc lá. Biểu tượng sản phẩm thuốc lá có thể được thể hiện bằng hình ảnh, chữ viết, âm thanh, ánh sáng; có thể thể hiện bằng một màu hay nhiều màu, bằng một hay nhiều khối màu đơn sắc để phân biệt, nhận biết một sản phẩm thuốc lá.

5. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng Công báo. Căn cứ hướng dẫn tại Thông tư này, Thanh tra chuyên ngành văn hóa - thông tin và tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý vi phạm về quảng cáo có trách nhiệm phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định của pháp luật./.

 

BỘ TRƯỞNG

(Đã ký)

Phạm Quang Nghị

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật