Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com

Thông tư số 09/2015/TT-BYT

Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 74/2014/TT-BTC

Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Thông tư số 66/2014/TT-BTC

Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định số 181/2013/NĐ-CP

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 1)

Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Chương I - Những quy định chung

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 2)

Chương II - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 3)

Chương III - Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quảng cáo

Nghị định số 158/2013/NĐ-CP (Phần 4)

Chương IV - Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo. Chương V - Điều khoản thi hành

Thông tư số 08/2013/TT-BYT

Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

Thông tư số 40/2012/TT-BCT

Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

Thông tư số 45/2011/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc và một số Thông tư, Quyết định khác có liên quan.

Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT

Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Thông tư số 42/2010/TT-BYT

Ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình

Quyết định số 3814/2009/QĐ-BYT

Về việc đính chính Điều 30 Thông tư số 13/2009/TT- BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Thông tư số 13/2009/TT-BYT

Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Thông tư số 154/2009/TT-BTC

Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT

Quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet

Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD

Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông

Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT

Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật