Tiếng Việt Luật quảng cáo   English Viet Nam Advertisement Law
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Câu hỏi:

Thủ tục, hồ sơ, trình tự xin cấp giấy phép quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao

Trả lời:

Trình tự thực hiện:

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thái Bình.

Thành phần hồ sơ:

- Đơn xin thực hiện quảng cáo

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ quảng cáo (đối với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ quảng cáo) hoặc bản sao có giá trị pháp lý giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh ngành nghề, hàng hóa (đối với cá nhân tự quảng cáo)

- Bản sao có giá trị pháp lý giấy đăng ký chất lượng hàng hóa quảng cáo mà pháp luật quy định phải đăng ký chất lượng.

- Mẫu (maket) sản phẩm quảng cáo

- Văn bản thỏa thuận của Sở Xây dựng đối với bảng, biển, pano, màn hình treo, đặt, dán, dựng ở ngoài trời mà pháp luật về xây dựng quy định phải thẩm định về kết cấu xây dựng.

- Đối với quảng cáo khuyến mại phải có văn bản có giá trị pháp lý xác nhận về nội dung chương trình khuyến mại của cơ quan quản lý nhà nước về thương mại.

- Trưởng hợp xin gia hạn thực hiện quảng cáo (nếu không thay đổi về nội dung, hình thức, địa điểm, kích thước) phải gửi đơn xin gia hạn thực hiện quảng cáo kèm theo giấy phép đã cấp.

- Đối với quảng cáo về thi đấu, biểu diễn thể dục thể thao phải gửi kèm theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép tổ chức thi đấu, biểu diễn

Số lượng hồ sơ (bộ): 02 bộ

Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc

Cơ quan thực hiện:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

b) Cơ quan hoặc ngưởi có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

c) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Xây dựng

Lệ phí:

Lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo:

Băng zôn: 50.000 đ/chiếc (bao gồm cả băng zôn dọc và ngang)

Vật thể phát quang, phương tiện giao thông, vật thể trên không, dưới nước, vật thể di động và các hình thức tương t ự khác: 100.000 đ/cái

Bảng, biển, pano có diện tích từ 40m2 trở lên: 600.000 đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô

Bảng, biển, pano có diện tích từ 30m2 đến dưới 40m2: 500.000 đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô

Bảng, biển, pano có diện tích từ 20m2 đến dưới 30m2: 400.000 đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô

Bảng, biển, pano có diện tích từ 10m2 đến dưới 20m2: 200.000 đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô

Bảng, biển, pano có diện tích dưới 10m2: 100.000 đ/1 giấy phép/1 bảng, biển, panô

Trường hợp cấp gia hạn giấy phép thu bằng 50% mức lệ phí tương ứng nêu trên

Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/3/2003 của Chính phủ

Thông tư số 64/2008/TT-BTC ngày 18/7/2008 của Bộ Tài chính

Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/7/2003 của Bộ Văn hóa Thông tin

Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT ngày 27/01/2005 của Bộ Văn hóa Thông tin và Ủy ban Thể dục thể thao

Pháp lệnh quảng cáo được công bố theo Lệnh số 14/2001/L-CTN ngày 30/11/2001 của Chủ tịch nước CHXHCNVN

Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thái Bình

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật