Công ty Lê Bình chuyên máy phun sơnDịch vụ chuyển nhà trọn gói

Sponsors

 • Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội
 • Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
  www.paradisecruise.com
  Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
  www.ccentralhotels.com
  Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
  www.tinhhoabacbo.com
 • Thông tư số 09/2015/TT-BYT

  Quy định về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế

 • Thông tư số 74/2014/TT-BTC

  Bãi bỏ Thông tư số 154/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo

 • Thông tư số 66/2014/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam

 • Thông tư số 10/2013/TT-BVHTTDL

  Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật quảng cáo và Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quảng cáo

 • Thông tư số 08/2013/TT-BYT

  Hướng dẫn về quảng cáo thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

 • Thông tư số 40/2012/TT-BCT

  Quy định cấp Giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công Thương

 • Thông tư số 45/2011/TT-BYT

  Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc và một số Thông tư, Quyết định khác có liên quan.

 • Thông tư số 75/2011/TT-BNNPTNT

  Quy định về đăng ký và xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

 • Thông tư số 42/2010/TT-BYT

  Ban hành Danh mục hoạt chất thuốc và dược liệu được đăng ký quảng cáo trên phát thanh, truyền hình

 • Quyết định số 3814/2009/QĐ-BYT

  Về việc đính chính Điều 30 Thông tư số 13/2009/TT- BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

 • Thông tư số 13/2009/TT-BYT

  Hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc
 • Thông tư số 154/2009/TT-BTC

  Quy định chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy phép thực hiện quảng cáo
 • Thông tư số 03/2009/TT-BTTTT

  Quy định về mã số quản lý và mẫu giấy chứng nhận mã số quản lý đối với nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng thư điện tử; nhà cung cấp dịch vụ quảng cáo bằng tin nhắn; nhà cung cấp dịch vụ tin nhắn qua mạng Internet
 • Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BVHTT-BYT-BNN-BXD

  Hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép thực hiện quảng cáo một cửa liên thông
 • Thông tư số 79/2005/TT-BVHTT

  Sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT ngày 16/07/2003 của Bộ Văn hoá - Thông tin hướng dẫn thực hiện Nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13/03/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh Quảng cáo
 • Thông tư số 19/2005/TT-BVHTT

  Hướng dẫn thực hiện Pháp lệnh Quảng cáo và Nghị quyết 12/2000/NQ-CP của Chính phủ về cấm quảng cáo thuốc lá
 • Thông tư liên tịch số 03/2005/TTLT/BVHTT-UBTDTT

  Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực thể dục thể thao
 • Thông tư liên tịch số 01/2004/TTLT/BVHTT-BYT

  Hướng dẫn về hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực y tế
 • Thông tư số 43/2003/TT-BVHTT

  Hướng dẫn thực hiện nghị định số 24/2003/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh quảng cáo
 • Thông tư số 18/2001/TT-BTM

  Hướng dẫn thực hiện hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 32/1999/ NĐ-CP ngày 05/5/1999 của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại
Ads

* Tư vấn pháp luật miễn phí

* Thành lập công ty

* Thay đổi Đăng ký kinh doanh

* Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Government

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
 • Sponsors
  Tin pháp luật