Tiếng Việt Luật quảng cáo   English Viet Nam Advertisement Law
Sắm giáp mới tung hoành cùng chiến mã

Công ty TNHH Giấy & Bao bì Hà Nội

Trải nghiệm du thuyền ngủ đêm 5 sao trên vịnh Hạ Long
www.paradisecruise.com
Khách sạn Bùi Viện & Đề Thám ở Quận 1, TP Hồ Chí Minh
www.ccentralhotels.com
Thưởng thức tinh hoa văn hóa của Bắc Bộ một lần để nhớ mãi
www.tinhhoabacbo.com

Thông tư số 45/2011/TT-BYT

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2009/TT-BYT ngày 01/9/2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin quảng cáo thuốc và một số Thông tư, Quyết định khác có liên quan.

Quyết định số 3814/2009/QĐ-BYT

Về việc đính chính Điều 30 Thông tư số 13/2009/TT- BYT ngày 01 tháng 9 năm 2009 của Bộ Y tế hướng dẫn hoạt động thông tin, quảng cáo thuốc

Quyết định số 10/2001/QĐ-UB

Về việc ban hành Quy định quảng cáo bằng biển, bảng và băng đrôn trên địa bàn thành phố Hà Nội

Quyết định số 2433/1998/QĐ-BYT

Quyết định về việc quy định các thuốc được xét cho phép quảng cáo cho công chúng trên truyền hình, truyền thanh

Quyết định số 605/TTg

Về việc cho phép ngành Truyền hình được sử dụng nguồn thu từ quảng cáo để phát triển ngành

Cổng thông tin điện tử Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Cổng thông tin điện tử Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Sponsors
Tin pháp luật